1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Raspad Jugoslavije

Kako se raspala Jugoslavija?

Ratna dešavanja koja su pratila raspad SFRJ bila su razorna za region. Novonastale države izlaz iz krize vide u ulasku u EU. Jedan od uslova za brže eurointegracije, koji stiže iz Brisela, jeste regionalna saradnja.

Europanorama

U novom izdanju Europanorame govorimo o lošem stanju industrije na istoku Ukrajine, o Rumunjima, koje u Njemačkoj čekaju bijeda i siromaštvo, i o činjenici da je u Turskoj prisilni brak još uvijek česta pojava.